Xe tải 3,5 tấn đến 8 tấn

Thành phố Hồ Chí Minh

Thương hiệu

    Chưa có dữ liệu

Tình trạng

    Chưa có dữ liệu

Kiểu thùng

    Chưa có dữ liệu
Đóng