NSX: 2017 | Thùng mui bạt
Khu vực: Bắc Giang
NSX: 2019 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hưng Yên
NSX: 2017 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hà Nội
680 Triệu
NSX: 2015 | Thùng kín
Khu vực: Nam Định
475 Triệu
NSX: 2015 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hải Dương
NSX: 2015 | Thùng mui bạt
Khu vực: Tuyên Quang
NSX: 2015 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hải Dương
NSX: 2019 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hưng Yên
NSX: 2020 | Thùng mui bạt
Khu vực: Hà Nội
770 Triệu
NSX: 2016 | Thùng kín
Khu vực: Hải Dương
250 Triệu
Đóng