• Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn
  • Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m giá 690 Triệu - 1106 | baioto.vn

Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, xe chất, cao 4m ...

690 Triệu
Tải trọng: Đang cập nhật
Chiều dài thùng: Đang cập nhật
Khu vực: Hải Dương

Bán Hoàng Huy 3 chân, 2014, sơn zin, máy chất, thùng cao 4m. Xem xe tại Hải Dương LH 0981128485