• Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn
 • Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa giá tốt Liên Hệ - 1176 | baioto.vn

Thaco K140, tải trọng 1,4 tấn, sản xuất 2014, thùng lửng, màu xanh dưa ...

Giá thương lượng
Tải trọng: Đang cập nhật
Chiều dài thùng: Đang cập nhật
Khu vực: Hải Dương

Bán xe Kia K140 tải 1,4 tấn đủ, thùng mui bạt mở cánh dơi, điều hoà hãng, xe đẹp nguyên bản, máy móc zin, xem xe tại Hải Dương LH: 0981128485

XeTương Tự

Chưa có hình
NSX: 2016 | Thùng mui bạt
Xem xe tại: Hải Dương
Liên Hệ